SensCare

Asistivní technologie, které pomáhají v péči o nemocné i zajištění bezpečí seniorů Vyplňuje prostor mezi fitness náramky a profesionální intenzivní péčí

Monitoruje stav osob i jejich aktuální situaci. Měří, zobrazuje, upozorňuje a dlouhodobě zaznamenává jednorázová, opakovaná, manuální i automatická měření.

Poskytuje cenné informace pro pečující osoby, praktického lékaře i specialistu. Takže pomůže ve zdravotnictví, sociálních službác i s domácí péčí.

SensCare využívá různé senzory fyziologických parametrů. Kombinuje je se snímači v okolí osoby (tzv. ambientní senzory).

SensCare může detekovat volání, pohyb v místnosti, otevřené okno, zapnutý vařič, tekoucí vodu a mnoho dalších. Dokáže identifikovat a odeslat upozornění i v případě mimořádné události, např. pádu.

Kompletní řešení pro trvalou péči

Pacient / klient / senior

Pro zajištění dlouhodobé a kvalitní péče je třeba mít nejen dlouhodobý přehled o zdravotním stavu opečovávané osoby, ale také zareagovat když nastanou komplikace.

Senzor

Fyziologické parametry opečovávané osoby jsou monitorovány širokou škálou senzorů. Měření mohou probíhat kontinuálně a automaticky, nebo být provedena manuálně pečovatelem. Prostředí opečovávané osoby je sledováno ambientními senzory, které detekují a upozorní na nebezpečnou anomálii. Naměřené hodnoty jsou odesílány do systému SensCare.

SensCare

Systém bude fungovat a reagovat v reálném čase 24x7x365. Okamžitě po zjištění definovaného stavu, či anomálie, bude odesílat upozornění určeným osobám – ošetřujícímu personálu, členům rodiny, správci objektu a podobně. Zaznamenané hodnoty bude dlouhodobě uchovávat pro další analýzu. Přicházející službě podá informace o bezprostředně předcházejícím časovém úseku. Ta tak bude mít více informací k rozhodnutí, co se stalo.

Pečující osoba

Pečovatel, bude mít k dispozici automaticky pravidelně informace o stavu klienta. Bude se moci spolehnout na včasné oznámení náhlé změny či incidentu, i při návštěvách jednou za den, či delší časový úsek. Pečovateli to umožní více se věnovat klientovi samotnému, než technice získávání hodnot, i lépe prioritizovat péči.

SensCare pomáhá s péčí v domácnostech, sociálních službách i nemocnicích

Aplikace

Monitoruje stav osob a jejich aktuální situaci pomocí senzorů teploty, krevního tlaku, srdečního rytmu, saturace krve kyslíkem, glukometrem a dalšími. Ty, mohou průběžně měřit a dlouhodobě zaznamenávat hodnoty, které jsou pak cennou informací pro pečující osoby, praktického lékaře i specialistu. Při překročení nastaveného limitu některé z hodnot, odešlou upozornění pečovateli, který může ihned zasáhnout.

Pracujeme se senzory od různých výrobců

Tlakoměr Omron

Digitální tonometr

Teploměr Tucky

Tenký a flexibilní nalepovací teploměr, umístěný pod pravou podpaží pomáhá nepřetržitě sledovat teplotu

Glukometr ForaCare

Systém na sledování hladiny cukru v krvi

 

Teploměr Thermeeno

Kompaktní a komfortní nalepovací teploměr

Měření EKG

Monitoring EKG kdykoli a kdekoli. Kompaktní a snadno přenosný, vhodný pro použití během chůze a práce

Máte dotaz? Napište nám!

SensCare

+420 734 516 322

senscare@icontio.com

Vídeňská 121, 619 00 Brno-jih