SensCare

Asistivní technologie, které pomáhají v péči o nemocné i zajištění bezpečí seniorů
SensCare pomáhá s péčí v domácnostech, sociálních službách i nemocnicích

Monitoruje stav osob i jejich aktuální situaci pomocí senzorů teploty, krevního tlaku, srdečního rytmu, saturace krve kyslíkem, glukometrem a dalšími. Měří, zobrazuje, upozorňuje momocí mobilní či webové aplikace, kam dlouhodobě zaznamenává jednorázová, opakovaná, manuální i automatická měření.

Poskytuje cenné informace pro pečující osoby, praktického lékaře i specialistu. Výhodou je modulární architektura, umožňující nasazení jak pro jednu osobu v domácím prostředí, tak v organizaci s mnoha odděleními a stovkami lůžek​.

SensCare využívá různé senzory fyziologických parametrů a kombinuje je se snímači v okolí osoby (tzv. ambientní senzory). Tak je možné sledovat riziko pádu z lůžka, opuštění budovy, nebo zaznamenávat signalizaci o pomoc.

SensCare automaticky identifikuje mimořádné události, např. pád, kritické hodnoty fyziologických hodnot, stisk SOS tlačítka a odesílá upozornění pečujícím osobám. 

Kompletní řešení pro trvalou péči

Pacient / klient / senior

Pro zajištění dlouhodobé, kontinuální a kvalitní péče je třeba mít nejen dlouhodobý přehled o zdravotním stavu monitorované osoby, ale také neprodleně zareagovat, pokud nastanou komplikace. Klient tak získává vyšší bezpečí, kvalitnější a dostupnější péči v domácích podmínkách.

Senzor

Fyziologické parametry opečovávané osoby jsou monitorovány širokou škálou senzorů. Měření mohou probíhat kontinuálně a automaticky, nebo být provedena manuálně pečovatelem. Prostředí opečovávané osoby je sledováno ambientními senzory, které detekují a upozorní na nebezpečnou anomálii. Naměřené hodnoty jsou odesílány do systému SensCare.

SensCare

Systém reaguje a funguje v reálném čase nepřetržitě 24x7x365. Okamžitě po zjištění definovaného stavu, či anomálie, odesílá upozornění určeným osobám – ošetřujícímu personálu, členům rodiny, správci objektu a podobně. Pečujícím osobám i pacientům šetří drahocenné minuty. Zaznamenané hodnoty dlouhodobě uchovává pro další analýzu. Samozřejmostí je integrace s dalšími systémy (například NIS), přizpůsobitelnost potřebám konkrétního klienta a mobilní přístup pro ošetřujícího lékaře, či rodinu. Systém vyhovuje legislativním požadavkům a technologickým i bezpečnostním standardům​.

Pečující osoba

Pečující osoba má k dispozici vždy aktuální informace o stavu klienta. Může se spolehnout na včasné oznámení náhlé změny či incidentu, i při návštěvách jednou za den, či delší časový úsek. Pečující osoba získává tak snížení zátěže a může se více věnovat lidskému kontaktu s  pacienty, odborné práci i lépe prioritizovat péči.

Máte dotaz? Napište nám!

SensCare


senscare@icontio.com
+420 734 516 322
Vídeňská 121, 619 00 Brno