SensCare

Asistivní technologie, které pomáhají v péči o nemocné i zajištění bezpečí seniorů Vyplňuje prostor mezi fitness náramky a profesionální intenzivní péčí

Monitoruje stav osob i jejich aktuální situaci. Měří, zobrazuje, upozorňuje a dlouhodobě zaznamenává jednorázová, opakovaná, manuální i automatická měření.

Poskytuje cenné informace pro pečující osoby, praktického lékaře i specialistu. Takže pomůže ve zdravotnictví, sociálních službác i s domácí péčí.

Combination of physiological sensors with environmental (so-called ambient) to ensure all level safety.

SensCare může detekovat volání, pohyb v místnosti, otevřené okno, zapnutý vařič, tekoucí vodu a mnoho dalších. Dokáže identifikovat a odeslat upozornění i v případě mimořádné události, např. pádu.

Complete solution for permanent care

Patient/client/senior

Pro zajištění dlouhodobé a kvalitní péče je třeba mít nejen dlouhodobý přehled o zdravotním stavu opečovávané osoby, ale také zareagovat když nastanou komplikace.

Sensor

Various sensors are used to monitor vital functions of a patient and his surroundings. In outer environment ambient sensors are used to detect and report any anomalies. The measurements can be done continuously and automatically, or manually by the caregiver. All values are sent to SensCare system to be stored and evaluated.

SensCare

Systém bude fungovat a reagovat v reálném čase 24x7x365. Okamžitě po zjištění definovaného stavu, či anomálie, bude odesílat upozornění určeným osobám – ošetřujícímu personálu, členům rodiny, správci objektu a podobně. Zaznamenané hodnoty bude dlouhodobě uchovávat pro další analýzu. Přicházející službě podá informace o bezprostředně předcházejícím časovém úseku. Ta tak bude mít více informací k rozhodnutí, co se stalo.

Caregiver

Pečovatel, bude mít k dispozici automaticky pravidelně informace o stavu klienta. Bude se moci spolehnout na včasné oznámení náhlé změny či incidentu, i při návštěvách jednou za den, či delší časový úsek. Pečovateli to umožní více se věnovat klientovi samotnému, než technice získávání hodnot, i lépe prioritizovat péči.

SensCare helps with medical care at home, social services and hospitals

App

Monitoruje stav osob a jejich aktuální situaci pomocí senzorů teploty, krevního tlaku, srdečního rytmu, saturace krve kyslíkem, glukometrem a dalšími. Ty, mohou průběžně měřit a dlouhodobě zaznamenávat hodnoty, které jsou pak cennou informací pro pečující osoby, praktického lékaře i specialistu. Při překročení nastaveného limitu některé z hodnot, odešlou upozornění pečovateli, který může ihned zasáhnout.

Pracujeme se senzory od různých výrobců

Tlakoměr Omron

Digital tonometer.

Teploměr Tucky

Thin and flexible stick-on thermometer, placed under the right armpit helps to continuously monitor temperature.

Glukometr ForaCare

Blood sugar monitoring system.

 

Teploměr Thermeeno

Compact and comfortable adhesive thermometer.

Měření EKG

ECG monitoring anytime, anywhere. Compact and easily transferable device, suitable for use even while walking and working.

Get in touch!

SensCare

+420 734 516 322

senscare@icontio.com

Vídeňská 121, 619 00 Brno-jih