Spolupracujeme

Emil Vařeka, CEO společnosti Icontio Ltd. je členem expertní skupiny 

Memoranda o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu v Brně.

Univerzity

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav ekonomiky a managementu

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství

Máte dotaz? Napište nám!

SensCare


senscare@icontio.com
+420 734 516 322
Vídeňská 121, 619 00 Brno